Канада

Канада

Отличаваща се с огромна площ и богати природни залежи, Канада се превръща в самоуправляващ се доминьон през 1867г. В същото време страната задържа връзките си с Британската корона. В икономически и технологичен аспект държавата се развива паралелно със Съединените Щати, нейна съседка на юг и при неохраняема граница. Страната е изправена пред политическо предизвикателство – да реагира адекватно на обществените искания за подобрено здравеопазване и образование. Друга задача на управлението е да отговори на сепаратистките тенденции в преобладаващо франкофонския Квебек. Канада се стреми да развие разнообразни енергийни източници, като в същото време извежда като приоритет опазването на околната среда.

SEO